Bielany Wrocławskie- część działki nr 294/8, 294/9 i 211

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2607

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Południowej w południowo-środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie