Bielany Wrocławskie i Ślęza część północno-środkowa

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie, Ślęza


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie, Ślęza

Autor: 2568

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno-środkowej części obrębów Bielany Wrocławskie i Ślęza.