Dobkowice obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobkowice.


Opis
obejmujący obręb Dobkowice z wyłączeniem mpzp wsi Dobkowice
Szczegóły
Oznaczenie: I 9
Rozmiar: 177,42
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/469/05 z dn. 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr LXIV/692/06 z dnia 28 września 2006r.
Publikacja: Nr 8 z dnia 11 stycznia 2007r. poz. 73
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Dobkowice

: