e-Usługi przeglądania map

Serwis WebEWID jest prostą w obsłudze aplikacją mapową, dającą możliwość wglądu do danych przestrzennych z obszaru Powiatu Wrocławskiego każdemu użytkownikowi sieci Internet.


W aplikacji dostępne są następujące warstwy tematyczne:

  • Granice działek
  • Budynki
  • Klasoużytki
  • Sytuacja i rzeźba terenu (mapa zasadnicza)
  • Uzbrojenie terenu
  • Struktura władania gruntów

 

Dane prezentowane w WebEWID są aktualnymi danymi pochodzącymi z zasobu Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.

Aplikacja zapewnia podstawowe narzędzia pozwalające na pomiar odległości oraz powierzchni obiektów na mapie, umożliwia także przygotowywanie wydruków mapowych.

Wejdź do serwisu WebEWID

Informujemy, że od dnia 12 sierpnia br. od godz. 22:00 do dnia 16 sierpnia br. do godz. 6:00 nastąpi wyłączenie e-usług świadczonych poprzez serwis wroSIP (portal mapowy, usługi WMS) oraz Portal Obsługi Klienta – WebEWID (Portale: Interesanta, Geodety, Rzeczoznawcy, Komornika, Projektanta, Koordynatora SUT, Urzędnika-IntraEWID). Sugerujemy w szczególności, aby nie rozpoczynać opłaconego wglądu w dane w Portalu Rzeczoznawcy we wskazanym czasie.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast