e-Usługi przeglądania map

Serwis WebEWID jest prostą w obsłudze aplikacją mapową, dającą możliwość wglądu do danych przestrzennych z obszaru Powiatu Wrocławskiego każdemu użytkownikowi sieci Internet.


W aplikacji dostępne są następujące warstwy tematyczne:

  • Granice działek
  • Budynki
  • Klasoużytki
  • Sytuacja i rzeźba terenu (mapa zasadnicza)
  • Uzbrojenie terenu
  • Struktura władania gruntów

 

Dane prezentowane w WebEWID są aktualnymi danymi pochodzącymi z zasobu Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.

Aplikacja zapewnia podstawowe narzędzia pozwalające na pomiar odległości oraz powierzchni obiektów na mapie, umożliwia także przygotowywanie wydruków mapowych.

Wejdź do serwisu WebEWID