Browse maps

Serwis WebEWID jest prostą w obsłudze aplikacją mapową, dającą możliwość wglądu do danych przestrzennych z obszaru Powiatu Wrocławskiego każdemu użytkownikowi sieci Internet.


W aplikacji dostępne są następujące warstwy tematyczne:

  • Land parcel boundaries
  • Buildings
  • Land use classification
  • Landform
  • Terrain Utilities
  • Land ownership structure

 

Dane prezentowane w WebEWID są aktualnymi danymi pochodzącymi z zasobu Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.

Aplikacja zapewnia podstawowe narzędzia pozwalające na pomiar odległości oraz powierzchni obiektów na mapie, umożliwia także przygotowywanie wydruków mapowych.

Wejdź do serwisu WebEWID

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast