Browse maps

Serwis WebEWID jest prostą w obsłudze aplikacją mapową, dającą możliwość wglądu do danych przestrzennych z obszaru Powiatu Wrocławskiego każdemu użytkownikowi sieci Internet.


W aplikacji dostępne są następujące warstwy tematyczne:

  • Land parcel boundaries
  • Buildings
  • Land use classification
  • Landform
  • Terrain Utilities
  • Land ownership structure

 

Dane prezentowane w WebEWID są aktualnymi danymi pochodzącymi z zasobu Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.

Aplikacja zapewnia podstawowe narzędzia pozwalające na pomiar odległości oraz powierzchni obiektów na mapie, umożliwia także przygotowywanie wydruków mapowych.

Wejdź do serwisu WebEWID