e-Usługi dla Urzędników

Usługi przeznaczone dla pracowników administracji publicznej (m.in. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, urzędy gmin, urzędy skarbowe) umożliwiające wgląd do danych przedmiotowych i podmiotowych, w tym danych osobowych ewidencji gruntów i budynków. Pozwalają na prowadzenie innych rejestrów, tj. EMUiA (Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów) czy EMK (ewidencja mienia komunalnego). Usługi są dostępne tylko dla uprawnionych podmiotów.

Wejdź do e-usług dla Urzędnika


Informujemy, że od dnia 12 sierpnia br. od godz. 22:00 do dnia 16 sierpnia br. do godz. 6:00 nastąpi wyłączenie e-usług świadczonych poprzez serwis wroSIP (portal mapowy, usługi WMS) oraz Portal Obsługi Klienta – WebEWID (Portale: Interesanta, Geodety, Rzeczoznawcy, Komornika, Projektanta, Koordynatora SUT, Urzędnika-IntraEWID). Sugerujemy w szczególności, aby nie rozpoczynać opłaconego wglądu w dane w Portalu Rzeczoznawcy we wskazanym czasie.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast