e- Services for officials

Usługi przeznaczone dla pracowników administracji publicznej (m.in. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, urzędy gmin, urzędy skarbowe) umożliwiające wgląd do danych przedmiotowych i podmiotowych, w tym danych osobowych ewidencji gruntów i budynków. Pozwalają na prowadzenie innych rejestrów, tj. EMUiA (Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów) czy EMK (ewidencja mienia komunalnego). Usługi są dostępne tylko dla uprawnionych podmiotów.

Wejdź do e-usług dla Urzędnika