e-Usługi dla Każdego

Usługi przeznaczone dla każdego interesanta. Umożliwiają zamówienie materiałów zasobu oraz dokumentów wymaganych do celów prawnych w szczególności:

  • przyjęcie i obsługa wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
  • przyjęcie i obsługa wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków,
  • przyjęcie i obsługa wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej,

Istnieje możliwość dokonania płatności i pobrania materiałów w formie elektronicznej. Logowanie do e-usług możliwe jest poprzez Profil Zaufany (eGO).

Instrukcja korzystania z e-usług dla Każdego oraz pomocnicze filmy.

Wejdź do e – usług dla Każdego