WMS i WFS

Udostępniamy usługi sieciowe przeglądania WMS (Web Map Service) i pobierania WFS (Web Feature Service), zawierające dane dotyczące powiatu wrocławskiego.


https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2009/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2009 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2012/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2012 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2014/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2014 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2017/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2017 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2020/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2020 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzk_mz_wektor_wms/MapServer/WMSServer – Mapa zasadnicza

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_Mapa_zasadnicza_WMS_raster/MapServer/WMSServer – Mapa zasadnicza – rastrowa

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_gminy_wms/MapServer/WMSServer – Granice gmin i obrębów

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_Podklad_uz/MapServer/WMSServer – Użytkowanie terenu

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_analiza_WMS/MapServer/WMSServer – Analiza własnościowa

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkStudium/MapServer/WMSServer – Studia zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu wrocławskiego

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_MPZP_WMS/MapServer/WMSServer – Rejestr i przeznaczenia terenów planów miejscowych gmin powiatu wrocławskiego

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_ObszarRoznicaWysokosci/MapServer/WMSServer – Różnice wysokości do PL-EVRF2007-NH

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_sekcje_hyb_WMS/MapServer/WMSServer – Pokrycie mapą rastrowo-wektorową

WFS

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0223 – Działki ewidencyjne i budynki udostępnione zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g, i oraz j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Informujemy, że od dnia 12 sierpnia br. od godz. 22:00 do dnia 16 sierpnia br. do godz. 6:00 nastąpi wyłączenie e-usług świadczonych poprzez serwis wroSIP (portal mapowy, usługi WMS) oraz Portal Obsługi Klienta – WebEWID (Portale: Interesanta, Geodety, Rzeczoznawcy, Komornika, Projektanta, Koordynatora SUT, Urzędnika-IntraEWID). Sugerujemy w szczególności, aby nie rozpoczynać opłaconego wglądu w dane w Portalu Rzeczoznawcy we wskazanym czasie.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast