WMS i WFS

Udostępniamy usługi sieciowe przeglądania WMS (Web Map Service) i pobierania WFS (Web Feature Service), zawierające dane dotyczące powiatu wrocławskiego.


WMS

https://wms.wrosip.pl/iip/ows – Działki ewidencyjne i budynki

https://wms.wrosip.pl/iip/ows – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2009/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2009 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2012/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2012 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2014/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2014 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2017/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2017 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2020/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2020 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2021/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2021 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2023_1/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2023 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_gminy_wms/MapServer/WMSServer – Granice gmin i obrębów

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_Podklad_uz/MapServer/WMSServer – Użytkowanie terenu

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_analiza_WMS/MapServer/WMSServer – Analiza własnościowa

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkStudium/MapServer/WMSServer – Studia zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu wrocławskiego

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_MPZP_WMS/MapServer/WMSServer – Rejestr i przeznaczenia terenów planów miejscowych gmin powiatu wrocławskiego

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_ObszarRoznicaWysokosci/MapServer/WMSServer – Różnice wysokości do PL-EVRF2007-NH

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_sekcje_hyb_WMS/MapServer/WMSServer – Pokrycie mapą rastrowo-wektorową


WFS

https://wms.wrosip.pl/iip/ows – Działki ewidencyjne i budynki udostępnione zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g, i oraz j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

https://wms.wrosip.pl/iip/ows – Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)