WMS

Prezentujemy usługi WMS (Web Map Service) zawierające dane dotyczące obszaru powiatu wrocławskiego.
Poniższa lista dostępna jest także bezpośrednio na stronie serwisu >> w menu głównym (Plik -> Dodaj WMS).


https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2009/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2009 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2012/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2012 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2014/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2014 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2017/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2017 r.

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2020/MapServer/WMSServer – Ortofotomapa z 2020 r.

https://ewid.wrosip.pl/iip/wms?SERVICE=WMS – Mapa ewidencyjna

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzk_mz_wektor_wms/MapServer/WMSServer – Mapa zasadnicza

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_Mapa_zasadnicza_WMS_raster/MapServer/WMSServer – Mapa zasadnicza – rastrowa

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_gminy_wms/MapServer/WMSServer – Granice gmin i obrębów

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_Podklad_uz/MapServer/WMSServer – Użytkowanie terenu

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_analiza_WMS/MapServer/WMSServer – Analiza własnościowa

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkStudium/MapServer/WMSServer – Studia zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu wrocławskiego

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_MPZP_WMS/MapServer/WMSServer – Rejestr i przeznaczenia terenów planów miejscowych gmin powiatu wrocławskiego

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_ObszarRoznicaWysokosci/MapServer/WMSServer – Różnice wysokości do PL-EVRF2007-NH

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_sekcje_hyb_WMS/MapServer/WMSServer – Pokrycie mapą rastrowo-wektorową

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast