Turystyka, sport i rekreacja


Moduł powstał w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura” realizowanego w ramach priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)” Działanie nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Moduł przedstawia obiekty atrakcyjne turystycznie znajdujące się na terenie powiatu wrocławskiego. Ma on charakter interaktywny – umożliwia dodawanie nowych obiektów użytkownikom Internetu. Warunkiem dodawania nowych obiektów jest założenie konta w serwisie mapowym wroSIP. Kontrole nad wprowadzonymi obiektami sprawuje administrator systemu – weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, usuwa dane błędne lub nieaktualne. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mają możliwość dodawania nowych obiektów poprzez wkreślenie lokalizacji obiektu turystycznego (punktowego lub liniowego), dodanie opisu zawierającego podstawowe informacje oraz dodanie zdjęć lub innych załączników.
Osoby zainteresowane przeglądaniem i wyszukiwaniem obiektów turystycznych mogą dokonywać wyboru według interesujących ich kryteriów. Narzędzia do wyszukiwania obiektów turystycznych pozwalają na ich filtrowanie według nazwy, lokalizacji w terenie, a także w podziale na kategorie takie jak atrakcja przyrodnicza, instytucja kultury, noclegi i gastronomia, obiekt sportowy, park, ogród, aleja, punkt widokowy oraz szlak turystyczny. Istnieje możliwość wygenerowania oraz wydrukowania mapy z wybranymi obiektami turystycznymi. Do części obiektów podpięte są zdjęcia panoramiczne pochodzące z wirtualnego spaceru, który w całości można obejrzeć tutaj >>>


Warstwy tematyczne wchodzące w skład modułu:

 • Zabytki o szczególnych walorach turystycznych
 • Turystyka
 • Mapa ogólna
 • Mapa podkładowa
 • Ortofotomapa z 2020 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2017 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2014 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2012 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2010 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 2009 r. (rozdz. 0.15 m)
 • Ortofotomapa z 2004 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1997 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1995 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1994 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1982 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.7 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Ortofotomapa z 1966 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Ortofotomapy 1966-1997 – skorowidz
 • Użytkowanie
 • Mapa topograficzna
 • Wysokość nad poziomem morza
 • Model terenu
 • Rzeźba terenu

Funkcjonalność dedykowana:

 • przeglądanie/wyszukiwanie obiektów turystycznych
 • prowadzenie zasobu danych o obiektach turystycznych

Informujemy, że od dnia 12 sierpnia br. od godz. 22:00 do dnia 16 sierpnia br. do godz. 6:00 nastąpi wyłączenie e-usług świadczonych poprzez serwis wroSIP (portal mapowy, usługi WMS) oraz Portal Obsługi Klienta – WebEWID (Portale: Interesanta, Geodety, Rzeczoznawcy, Komornika, Projektanta, Koordynatora SUT, Urzędnika-IntraEWID). Sugerujemy w szczególności, aby nie rozpoczynać opłaconego wglądu w dane w Portalu Rzeczoznawcy we wskazanym czasie.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast