e-Usługi dla Geodety, Komornika i Rzeczoznawcy

W serwisie WebEWID są udostępniane specjalistyczne komponenty dedykowane określonym grupom Interesantów, takie jak
Portal Geodety, Portal Rzeczoznawcy, Portal Komornika. 


Warunkiem uzyskania dostępu do portali jest:

1. Złożenie:

  • wniosku wraz z kopią uprawnień geodezyjnych (Portal Geodety),
  • wniosku wraz z kopią nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Portal Rzeczoznawcy),
  • wniosku wraz z kopią decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu na stanowisko komornika sądowego (Portal Komornika).

Złożenie wniosku odbywa się poprzez:

2. Zawarcie umowy na korzystanie z portalu (na podstawie przesłanego wniosku o założenie konta).

 

PORTAL GEODETY

Portal Geodety, przeznaczony dla wykonawców geodezyjnych, zapewnia:

  • zgłaszanie prac w sposób zdalny, za pomocą elektronicznego formularza,
  • pobranie numeru KERG i potwierdzenia zgłoszenia oraz przygotowania w PZK materiałów i informacji w formie cyfrowej,
  • pobieranie opisów topograficznych punktów osnowy oraz operatów geodezyjnych w formie elektronicznej,
  • przekazywanie do PZK dokumentów elektronicznych i wyników pomiarów jako załączników do operatu geodezyjnego.
Instrukcja korzystania z portalu  prace przyjęte , prace oczekujące.

Instrukcja korzystania z portalu.

zaloguj

 

PORTAL KOMORNIKA

Portal Komornika, przeznaczony dla komorników sądowych zapewnia możliwość weryfikacji osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lub władającymi nieruchomościami na terenie powiatu wrocławskiego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o ustalenie stanu posiadania nieruchomości dłużników.

Instrukcja korzystania z portalu.

zaloguj

 

PORTAL RZECZOZNAWCY

Portal Rzeczoznawcy, przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych, zapewnia zdalny dostęp do danych rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wgląd do zbioru aktów notarialnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków powiatu wrocławskiego.

Instrukcja korzystania z portalu.

zaloguj

 

Płatności online:

W serwisie WebEWID została uruchomiona usługa płatności elektronicznych PayByNet firmy KIR S.A., która zapewnia zautomatyzowanie obsługi składanych zamówień poprzez Portale. Płatności mogą dokonywać zarówno użytkownicy kart płatniczych Visa i MasterCard, jak i posiadacze kont bankowych w wybranych bankach. Szczegółowe informacje na temat usług PayByNet są dostępne na stronie internetowej jej dostawcy:

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji należy kontaktować sie z Pracownią Systemów Informacji Przestrzennej (pok. 418) – tel. 71-345-99-17; e mail: wrosip@kataster.wroc.pl