Infrastruktura

W module prezentowane są informacje zawarte na mapie zasadniczej i sytuacyjno – wysokościowej, dotyczące sieci technicznego uzbrojenia terenu, zagospodarowania i rzeźby terenu. W zależności od potrzeb treść podkładową stanowić mogą warstwy z zakresu ewidencji gruntów i budynków, analiza własnościowa, ortofotomapa.


Serwisy mapowe wchodzące w skład modułu:

 • Opisy
 • Mapa podkładowa
 • Mapa ogólna
 • Analiza własnościowa
 • Skorowidze
 • Różnice wysokości do PL-EVRF2007-NH
 • MZ – Mapa sytuacyjna
 • MZ – Rzeźba terenu
 • MZ – Sieci uzbrojenia terenu
 • MZ – Komunikacja
 • MZ – EGiB
 • MZ – Osnowa
 • Mapa rastrowa
 • Ortofotomapa z 2020 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2017 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2014 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2012 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2010 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 2009 r. (rozdz. 0.15 m)
 • Ortofotomapa z 2004 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1997 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1995 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1994 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1982 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.7 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Ortofotomapa z 1966 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Ortofotomapy 1966-1997 – skorowidz
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast