Infrastruktura

W module prezentowana jest m.in. mapa zasadnicza, która zgodnie z art. 53b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne jest prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi. Zmiany w zakresie rastra aktualizowane są w serwisie mapowym w cyklu miesięcznym (ostatnia aktualizacja 8 kwietnia br.). Aktualny stan pokrycia obszaru powiatu mapą zasadniczą prezentuje warstwa pokrycie mapą rastrowo-wektorową znajdująca się w folderze Skorowidze.


Warstwy tematyczne wchodzące w skład modułu:

  • Opisy
  • Mapa podkładowa
  • Mapa ogólna
  • Analiza własnościowa
  • Skorowidze
  • Różnice wysokości do PL-EVRF2007-NH
  • MZ – Mapa sytuacyjna
  • MZ – Rzeźba terenu
  • MZ – Sieci uzbrojenia terenu
  • MZ – Komunikacja
  • MZ – EGiB
  • MZ – Osnowa
  • Mapa rastrowa
  • Ortofotomapa z 2021 r. (rozdz. 0.25 m; zdjęcia z 15.09, 01-04.10)
  • Ortofotomapa z 2020 r. (rozdz. 0.1 m; zdjęcia z 09.05, 01.06)
  • Ortofotomapa z 2017 r. (rozdz. 0.1 m; zdjęcia z 17-18.05)
  • Ortofotomapa z 2014 r. (rozdz. 0.1 m)
  • Ortofotomapa z 2012 r. (rozdz. 0.1 m; zdjęcia z 27-28.04)
  • Ortofotomapa z 2010 r. (rozdz. 0.5 m)
  • Ortofotomapa z 2009 r. (rozdz. 0.15 m)
  • Ortofotomapa z 2004 r. (rozdz. 0.5 m)
  • Ortofotomapa z 1997 r. (rozdz. 0.5 m)
  • Ortofotomapa z 1995 r. (rozdz. 0.5 m)
  • Ortofotomapa z 1994 r. (rozdz. 0.5 m)
  • Ortofotomapa z 1982 r. (rozdz. 0.5 m)
  • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.7 m)
  • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.4 m)
  • Ortofotomapa z 1966 r. (rozdz. 0.4 m)
  • Ortofotomapy 1966-1997 – skorowidz