Infrastructure

W module prezentowana jest m.in. mapa zasadnicza, która zgodnie z art. 53b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne jest prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi. Zmiany w zakresie rastra aktualizowane są w serwisie mapowym w cyklu miesięcznym (ostatnia aktualizacja 14 marca br.). Aktualny stan pokrycia obszaru powiatu mapą zasadniczą prezentuje warstwa pokrycie mapą rastrowo-wektorową znajdująca się w folderze Skorowidze.


Services:

 • Labels
 • Base map
 • General map
 • Ownership analysis
 • Indexes
 • Height differences to PL-EVRF2007-NH
 • Base topographic map- situational map
 • Base topographic map- relief
 • Base topographic map- utility lines
 • Base topographic map- transportation
 • Base topographic map- land and building registration
 • Base topographic map- geodetic control network
 • Raster map
 • Orthophotomap 2020 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2017 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2014 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2012 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2010 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 2009 (resolution 0.15 m)
 • Orthophotomap 2004 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1997 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1995 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1994 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1982 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.7 m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.4 m)
 • Orthophotomap 1966 (resolution 0.4 m)
 • Orthophotos 1966-1997