Ortofotomapa z 2023 r.

Informujemy, że w ogólnodostępnym serwisie mapowym wroSIP oraz w Portalach PZGiK: Interesanta, Geodety, Rzeczoznawcy, Komornika, Projektanta, Koordynatora SUT, udostępniona została nowa warstwa – Ortofotomapa z 2023 r. o rozdzielczości 0,25 m, pozyskana z otwartych zasobów GUGiK.  Zdjęcia lotnicze, zgodnie z informacją udostępnianą w krajowym Geoportalu: www.geoportal.gov.pl,  wykonywane były w okresie maj/czerwiec 2023 r.