Mapy historyczne

Moduł przeznaczony do prezentowania historycznych map topograficznych z obszaru powiatu wrocławskiego. Mapy te, opracowane w skali 1:25 000 i wydane w latach 1936 – 1944 prezentują miejscowości, przebieg sieci dróg, granice administracyjne czy obiekty fizjograficzne. Dzięki dostępnym w module ortofotomapom można przeanalizować zmiany w zabudowie terenu jakie zaszły od 1936 roku, może to stanowić ciekawy materiał do analiz. Archiwalne mapy pochodzą z projektu MAPSTER.


Serwisy mapowe wchodzące w skład modułu:

 • Opis działek i klasoużytków
 • Mapa ogólna
 • Użytkowanie
 • Mapa podkładowa
 • Mapa historyczna
 • Ortofotomapa z 2020 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2017 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2014 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2012 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2010 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 2009 r. (rozdz. 0.15 m)
 • Ortofotomapa z 2004 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1997 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1995 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1994 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1982 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.7 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Ortofotomapa z 1966 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Mapa topograficzna
 • Model terenu
 • Rzeźba terenu
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast