Historical Maps

Moduł przeznaczony do prezentowania historycznych map topograficznych z obszaru powiatu wrocławskiego. Mapy te, opracowane w skali 1:25 000 i wydane w latach 1936 – 1944 prezentują miejscowości, przebieg sieci dróg, granice administracyjne czy obiekty fizjograficzne. Dzięki dostępnym w module ortofotomapom można przeanalizować zmiany w zabudowie terenu jakie zaszły od 1936 roku, może to stanowić ciekawy materiał do analiz. Archiwalne mapy pochodzą z projektu MAPSTER.


Services:

 • Description of plots
 • General map
 • Agricultural land
 • Base map
 • Historical Maps
 • Orthophotomap 2020 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2017 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2014 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2012 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2010 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 2009 (resolution 0.15 m)
 • Orthophotomap 2004 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1997 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1995 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1994 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1982 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.7 m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.4 m)
 • Orthophotomap 1966 (resolution 0.4 m)
 • Orthophotos 1966-1997
 • Topographic map
 • Terrain model
 • Landform