Nowe e-usługi w powiecie wrocławskim

 

Informujemy, że Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z 26 powiatami województwa dolnośląskiego, w tym Powiat Wrocławski, przystąpili do realizacji projektów pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” oraz „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”.

Głównym założeniem projektów jest stworzenie systemów informacji przestrzennej poprzez rozbudowę systemów dziedzinowych, e-usług oraz pozyskanie danych do bazy danych BDOT500, EGiB, GESUT w celu optymalizacji procesów oraz komunikacji między podmiotami publicznymi i gospodarczymi powiatów.

Więcej informacji o projektach:

PEUG II – EGiB
PEUG II – BDOT500 i GESUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualne informacje o projekcie: PEUG II – EGiB na stronie ZPWD

Aktualne informacje o projekcie: PEUG II – BDOT500 i GESUT na stronie ZPWD