Sprzedaż nieruchomości

Moduł przeznaczony do prezentacji ofert inwestycyjnych i ofert sprzedaży nieruchomości.
Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mają możliwość publikowania ofert poprzez wkreślenie zasięgu obszaru objętego ofertą, dodanie opisu zawierającego podstawowe informacje o nieruchomościach oraz dodanie zdjęć i innych załączników.
Osoby zainteresowane przeglądaniem i wyszukiwaniem ofert mogą dokonywać wyboru według interesujących ich kryteriów. Narzędzie do wyszukiwania ofert pozwala na ich filtrowanie według kategorii takich jak lokalizacja, planowana funkcja obszaru (określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) czy też źródło oferty (powiatowa, gminna, prywatna, biuro nieruchomości). Istnieje możliwośc wygenerowania i wydrukowania raportu – informacji o ofercie w postaci zestawienia tabelarycznego z atrybutami opisowymi i załącznikiem graficznym.


Warstwy tematyczne wchodzące w skład modułu:

 • Oferty sprzedaży nieruchomości
 • Opis działek i klasoużytków
 • Mapa ogólna
 • Mapa podkładowa
 • Plany miejscowe
 • Studium zagospodarowania (SUiKZP)
 • Analiza własnościowa
 • Ortofotomapa z 2021 r. (rozdz. 0.25 m; zdjęcia z 15.09, 01-04.10)
 • Ortofotomapa z 2020 r. (rozdz. 0.1 m; zdjęcia z 09.05, 01.06)
 • Ortofotomapa z 2017 r. (rozdz. 0.1 m; zdjęcia z 17-18.05)
 • Ortofotomapa z 2014 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2012 r. (rozdz. 0.1 m; zdjęcia z 27-28.04)
 • Ortofotomapa z 2010 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 2009 r. (rozdz. 0.15 m)
 • Ortofotomapa z 2004 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1997 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1995 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1994 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1982 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.7 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Ortofotomapa z 1966 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Ortofotomapy 1966-1997 – skorowidz
 • Mapa topograficzna
 • Użytkowanie

Funkcjonalność dedykowana:

 • publikowanie ofert inwestycyjnych i ofert sprzedaży nieruchomości
 • przeglądanie/wyszukiwanie ofert