Sales offer of real property

Moduł przeznaczony do prezentacji ofert inwestycyjnych i ofert sprzedaży nieruchomości.
Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mają możliwość publikowania ofert poprzez wkreślenie zasięgu obszaru objętego ofertą, dodanie opisu zawierającego podstawowe informacje o nieruchomościach oraz dodanie zdjęć i innych załączników.
Osoby zainteresowane przeglądaniem i wyszukiwaniem ofert mogą dokonywać wyboru według interesujących ich kryteriów. Narzędzie do wyszukiwania ofert pozwala na ich filtrowanie według kategorii takich jak lokalizacja, planowana funkcja obszaru (określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) czy też źródło oferty (powiatowa, gminna, prywatna, biuro nieruchomości). Istnieje możliwośc wygenerowania i wydrukowania raportu – informacji o ofercie w postaci zestawienia tabelarycznego z atrybutami opisowymi i załącznikiem graficznym.


Services:

 • Sales offer of real property
 • Description of plots
 • General map
 • Base map
 • Local development plans
 • Study of spatial development
 • Ownership analysis
 • Orthophotomap 2020 (resolution 0.1m)
 • Orthophotomap 2017 (resolution 0.1m)
 • Orthophotomap 2014 (resolution 0.1m)
 • Orthophotomap 2012 (resolution 0.1m)
 • Orthophotomap 2010 (resolution 0.5m)
 • Orthophotomap 2009 (resolution 0.15m)
 • Orthophotomap 2004 (resolution 0.5m)
 • Orthophotomap 1997 (resolution 0.5m)
 • Orthophotomap 1995 (resolution 0.5m)
 • Orthophotomap 1994 (resolution 0.5m)
 • Orthophotomap 1982 (resolution 0.5m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.7m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.4m)
 • Orthophotomap 1966 (resolution 0.4m)
 • Orthophotos 1966-1997
 • Topographic map
 • Agricultural land

Funkcjonalność dedykowana:

 • publikowanie ofert inwestycyjnych i ofert sprzedaży nieruchomości
 • przeglądanie/wyszukiwanie ofert