Bielany Wrocławskie środkowa część wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Dworcowej w środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie


Opis

ograniczony ul. Dworcową, ul. Wiosenną i torami kolejowymi

Szczegóły
Oznaczenie: A98
Rozmiar: 1,24
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXI/471/13 z dnia 21 czerwca 2013 r.
Uchwała: Nr XLVI/675/14 z dnia 14 października 2014 r.
Publikacja: Poz. 263 z dnia 26 stycznia 2015 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: