Małuszów wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Małuszów


Opis

ograniczony do obszaru wsi Małuszów

Szczegóły
Oznaczenie: B45
Rozmiar: 77.37 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/203/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r.
Uchwała: Nr XLIII/642/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r.
Publikacja: Poz. 4454 z dnia 28 października 2014 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Małuszów

: