Nowa Wieś Wrocławska - północ

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, Gądów-Jaszkotle i Zabrodzie


Opis

obejmuje północną część obrębu Nowa Wieś Wrocławska (na północ od autostrady A4) oraz obszary przy granicach obrębów Nowa Wieś Wrocławska, Gądów-Jaszkotle oraz Zabrodzie

Szczegóły
Oznaczenie: NWW-6
Rozmiar: 103,71 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XIII/120/11 z dnia 15 września 2011 r.
Uchwała: Nr XLVIII/501/14 z dnia 25 września 2014 r.
WSA: Stwierdzona nieważność w zakresie: § 4 ust. 1 pkt 4 i pkt 7, § 5 ust. 5 we fragmentach „US” i „RM”, § 6 ust. 4 we fragmentach „US” i „RM”, ust. 5 we fragmentach „US” i „RM”, § 7 ust. 1 we fragmencie „3M”, ust.5 tiret drugie i dziewiąte, § 10 ust. 4 p
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: