Ślęza skrzyżowanie ul. Przystankowej i Rekreacyjnej

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Przystankowej z ul. Rekreacyjną w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza


Opis

obszar ograniczony do dz. nr 134/7 oraz części działek nr 136/5 162/2, 163 i 164 położonych w obrębie Ślęza

Szczegóły
Oznaczenie: A93
Rozmiar: 1,42 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XV/159/12 z dnia 27 stycznia 2012r.
Uchwała: Nr XLI/606/14 z dnia 17 czerwca 2014r.
Publikacja: Poz. 3199 z dnia 14 lipca 2014 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Ślęza

: