Królikowice - wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice


Opis

obejmujący obszar ograniczony do dz. nr 80/2, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2 i części dz. nr 255/2 i 256/1 położonych w obrębie Królikowice

Szczegóły
Oznaczenie: F17
Rozmiar: 214,02
Uchwała o przystąpieniu: Nr VIII/74/11 z dnia 27 maja 2011 r.
Uchwała: Nr XL/583/14 z dnia 8 maja 2014 r.
Publikacja: Poz. 3422 z dnia 1 sierpnia 2014 r.
WSA: Stwierdzona nieważność: §10 pkt 1 oraz §12 pkt. 6 lit. e i f uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XL/583/14 z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice - wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administ
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Królikowice

: