Nowiny wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny


Opis

obejmujący wieś Nowiny

Szczegóły
Oznaczenie: E25
Rozmiar: 50,74
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXVII/333/08 z dnia 28 listopada 2008 r.
Uchwała: Nr XXI/258/12 z dnia 12 sierpnia 2012 r.
Publikacja: Poz. 4482 z dnia 4 grudnia 2012 r.
WSA: Stwierdzono nieważność: §6 ust.1 pkt 3 we fragmencie: „w której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych w zakresie określonym przez organ konserwatorski”, § 10 pkt 2 we fragmencie „na warunkac
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Nowiny

: