Przecławice 249/11 i 249/12

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przecławice


Opis

obejmuje działki ewidencyjne nr 249/11 oraz 249/12 położone na wschód od miejscowości Przecławice

Szczegóły
Oznaczenie: PRC-1
Rozmiar: 6,47
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXIV/283/10 z dnia 1 października 2010 r.
Uchwała: Nr XIV/97/12 z dnia 2 marca 2012 r.
Publikacja: Poz. 1892 z dnia 25 maja 2012 r.
WSA: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Przecławice

: