Chrzanów obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Chrzanów.


Opis
obejmujący obręb Chrzanów z wyłączeniem mpzp wsi Chrzanów
Szczegóły
Oznaczenie: E 7
Rozmiar: 162,7
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVII/181/03 z dn. 23 października 2003r.
Uchwała: Nr XXXVII/453/05 z dnia 27 stycznia 2005r.
Publikacja: Nr 36 z dnia 1 marca 2005r. poz. 843
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Chrzanów

: