Stoszyce - obwodnica

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stoszyce, dla obejścia drogowego wsi


Opis

obejmujący środkowo-północną część obrębu, rejon obwodnicy

Szczegóły
Oznaczenie: STO-2
Rozmiar: 14,04
Uchwała o przystąpieniu: Nr X/94/11 z dnia 30 czerwca 2013 r.
Uchwała: Nr XXVI/259/12 z dnia 25 października 2012 r.
Publikacja: Poz. 1070 z dnia 14 lutego 2013 r.
WSA: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Stoszyce

: