Kąty Wrocławskie 1 Maja-Popiełuszki

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic ks. Jerzego Popiełuszki i 1 Maja


Opis

obejmuje fragment miasta Kąty Wrocławskie ograniczony działką ewidencyjną nr 37 od strony południowej oraz ulicami 1 Maja i Ks. Jerzego Popiełuszki

Szczegóły
Oznaczenie: KWR-25
Rozmiar: 5,45
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXVI/251/12 z dnia 25 października 2012 r.
Uchwała: Nr XLII/446/14 z dnia 27 marca 2014 r.
Publikacja: Poz. 1863 z dnia z dnia 10 kwietnia 2014 r.
WSA: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan


: