Grodziszów - część 2

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Grodziszów gmina Swięta Katarzyna


Opis

obejmuje obszar obrębu Grodziszów

Szczegóły
Oznaczenie: GRO-2
Rozmiar: 20,15
Uchwała o przystąpieniu: Nr XV/99/99 z dnia 8 października 1999 r.
Uchwała: Nr XXXVIII/331/2001 z dnia 28 września 2001 r.
Publikacja: Nr 5 z dnia 21 stycznia 2002r. poz. 131
WSA: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Grodziszów

: