Pustków Wilczkowski wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski oraz części obrębu Tyniec nad Ślężą


Opis

ograniczony do wsi Pustków Wilczkowski oraz części obrębu Tyniec nad Ślęzą

Szczegóły
Oznaczenie: I16
Rozmiar: 166,26
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVIII/465/09 z dnia 22 października 2009 r.
Uchwała: Nr XXIV/301/12 z dnia 23 listopada 2012 r.
Publikacja: Poz. 2835 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
WSA: Stwierdzono nieważność: § 28 oraz załącznika nr1 do uchwały w części obejmującej obszar terenów zamkniętych, §15 pkt4 lit.a we fragmencie „na warunkach określonych przez zarządcę sieci”, §15 pkt6 lit.a we fragmencie „na warunkach określonych przez za
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan


: