Szczepankowice - ul. Łąkowa, Szkolna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łąkowej i Szkolnej w północno-zachodniej części wsi Szczepankowice.


Opis
ograniczony do działek nr 109 i 229 położonych we wsi Szczepankowice
Szczegóły
Oznaczenie: H10
Rozmiar: 0,6
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVII/584/10 z dnia 3 września 2010r.
Uchwała: Nr XVII/192/12 z dnia 30 marca 2012r.
Publikacja: Poz. 2693 z dnia 27 lipca 2012 r.
WSA: Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N11.4131.397.2012.AS2 z dnia 26 lipca 2012 r. do WSA we Wrocławiu na § 9 pkt 2 we fragmencie ?w obrębie której obowiązuje nakaz przeprowadzania badań archeologicznych w zakresie określonym przez organ konserwatorski?
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: