Kobierzyce - północno-środkowa część wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i Al. Pałacowej w północno-środkowej części wsi Kobierzyce.


Opis

ograniczony od zachodu- ul. Sportową; od południa- ul. Krótką, Ludową, Parkową, Bukową; od wschodu- dr. polną nr 384/36; od północy- projektowanym przedłużeniem alei stanowiącej oś kompozycyjna pałacu w Kobierzycach.

Szczegóły
Oznaczenie: D 9
Rozmiar: 10
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXII/286/08 z dnia 4 lipca 2008r.
Uchwała: Nr XIX/222/12 z dnia 25 maja 2012r.
Publikacja: Poz. 2675 z dnia 25 lipca 2012r.
WSA: brak
Uchwała 2: brak
Publikacja 2: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kobierzyce

: