Szczepankowice

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu Szczepankowice


Opis
Szczegóły
Oznaczenie: H11
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLIX/607/10 z dnia 10 listopada 2010r.
Uchwała: Nr XVI/174/12 z dnia 2 marca 2012r.
Publikacja: Poz. 1856 z dnia 23 maja 2012 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: