Kobierzyce - ul. Wincentego Witosa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wincentego Witosa w środkowo-wschodniej części wsi Kobierzyce


Opis
ograniczony do rejonu ul. Wincentego Witosa we wsi Kobierzyce.
Szczegóły
Oznaczenie: D33
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVIII/592/10 z dnia 22 października 2010r..
Uchwała: Nr XV/156/12 z dnia 27 stycznia 2012r.
Publikacja: Poz. 909 z dnia 02 marca 2012 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kobierzyce

: