Wilczyce dz. 232/5

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Wilczyce dla działki o nr 232/5 oraz części działek o nr 233/3, 232/7, 232/6


Opis
obejmujący działkę 232/5 oraz części działek o nr 233/3, 232/7, 232/6 w obrębie Wilczyce
Szczegóły
Oznaczenie: WIL-3
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXIX/349/09 z dnia 29 września 2009 r.
Uchwała: Nr V/91/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Publikacja: Nr 119 poz. 1908 z dnia 6 czerwca 2011r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Wilczyce

: