Zachowice cz. północno-wschodnia wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice-Stradów, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej części wsi Zachowice


Opis

Obszar obejmujący działki położone w północno-wschodniej części wsi Zachowice.

Szczegóły
Oznaczenie: ZAC- 6
Rozmiar: 6,13
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/172/08 z 29 lutego 2008r.
Uchwała: Nr XLIX/454/10 z 9 listopada 2010r.
Publikacja: Nr 36 z dnia 15 lutego 2010r.
WSA: brak
Uchwała 2: Nr XXIX/243/96 z dnia 30 października 1996r.
Publikacja 2: brak
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Zachowice

: