Zagródki

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagródki.


Opis
obejmujący teren wsi Zagródki
Szczegóły
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXV/231/98 z dnia 26 maja 1998r.
Uchwała: Nr XXXII/298/01 z dnia 23 listopada 2001r.
Publikacja: Nr 1 z dnia 11 stycznia 2002 r., poz. 29
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Bratowice

: