Zabrodzie cz. zachodnia wsi, rejon drogi powiatowej

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, dla obszaru zachodniej części wsi, w rejonie drogi powiatowej


Opis
zachodniej części wsi, w rejonie drogi powiatowej, przeznaczony na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny zieleni parkowej
Szczegóły
Oznaczenie: ZAB- 2
Rozmiar: 3,6
Uchwała o przystąpieniu: Nr XV/135/07 z dnia 28 grudnia 2007r.
Uchwała: Nr XXXVIII/357/09 z dn. 27 listopada 2009r.
Publikacja: Nr 25 z dnia 9 lutego 2010r. poz. 345
Uchwała 2: Nr XXXII/268/96 z dnia 16 grudnia 1996r.
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Zabrodzie

: