Wysoka południowo-zachodniej część wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Radosnej w południowo-zachodniej części wsi Wysoka.


Opis
ograniczony od północy linią rozgraniczającą tereny UP w obowiązującym mpzp oraz granicą dz. nr 45/189 i 45/177; od wschodu: drogą polną nr 45/184; od południa: granicą dz. nr 45/182 oraz w odległości 70m na południe od granicy dz. nr 45/191; od zachodu: granicą cieku nr 173 oraz drogą powiatową - ul. Radosna
Szczegóły
Oznaczenie: A67
Rozmiar: 14,7
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/226/08 z dn. 29 lutego 2008r.
Uchwała: Nr XXXVII/433/09 z dnia 9 października 2009r.
Publikacja: Nr 219 z dnia 18 grudnia 2009r. poz. 4216
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wysoka

: