Smolec, ulica Chłopska

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Chłopskiej


Opis
obejmujący działki w obrębie ulicy Chłopskiej, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo - usługowa
Szczegóły
Oznaczenie: SMO- 9
Uchwała: XXXII/295/09 z dn. 28 kwietnia 2009 r.
Publikacja: Nr 112 z dnia 6 lipca 2009r.
Uchwała 2: Nr XXXII/266/96 z dnia 16 grudnia 1996r.
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Smolec

: