Kobierzyce, Królikowice i Magnice

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobierzyce, położonego w obrębach: Kobierzyce, Królikowice i Magnice


Opis
objęty planem ograniczony jest: od zachodu drogą polną nr 7 oraz granicą obrębu Kobierzyce; od południa i wschodu drogą powiatową nr 19670D, linią kolejową Wrocław-Dzierżoniów, drogą krajową Nr 8; od północy - granica obrębu Kobierzyce oraz użytkami leśnymi w obrebie Magnice oraz linią kolejową Wrocław-Świdnica
Szczegóły
Oznaczenie: D23
Rozmiar: 256,5
Uchwała o przystąpieniu: Nr LXIV/687/06 z dnia 28 września 2006r.
Uchwała: Nr XXXII/380/09 z dnia 30 marca 2009r.
Publikacja: Nr 81 z dnia 7 maja 2009r. poz. 1724
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Kobierzyce

: