Wierzbice i Szczepankowice część obrębów

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Wierzbice i Szczepankowice


Opis
ograniczony od północy gracicą obrębów Wierzbice i Szczepankowice, od wschodu drogą powiatową 1962D, od południa drogą wojewódzką Nr 346, od zachodu linią kolejową
Szczegóły
Oznaczenie: G17
Rozmiar: 180,2
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/493/05 z dnia 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr XXVII/332/08 z dnia 28 listopada 2008r.
Publikacja: Nr 2 z dnia 9 stycznia 2009r. poz. 58
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: