Wierzbice część południowo-wschodnia obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu Wierzbice


Opis
ograniczony od północy drogą wojewódzką Nr 346, od wschodu linią kolejową, od południa granicą obrębu, od zachodu drogą krajową Nr 8
Szczegóły
Oznaczenie: G16
Rozmiar: 89,5
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/492/05 z dnia 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr XXVII/331/08 z dnia 28 listopada 2008r.
Publikacja: Nr 2 z dnia 9 stycznia 2009r. poz. 57
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wierzbice

: