Żerniki Małe ul. Racławicka

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż pasa drogowego ul. Racławickiej we wsi Żerniki Małe.


Opis
ograniczony do części działki nr 114 oraz terenów położonych na północ i południe w odległości 17m od granicy drogi nr 114 położonej we wsi Żerniki Małe.
Szczegóły
Oznaczenie: E21
Rozmiar: 1,6
Uchwała o przystąpieniu: Nr X/124/07 z dnia 25 maja 2007r.
Uchwała: Nr XXI/273/08 z dnia 11 czerwca 2008r.
Publikacja: Nr 249 z dnia 15 września 2008r. poz. 2703
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: