Smolec dz. 367/1-367/9

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec


Opis
Smolec działki od 367/1 do 367/9
Szczegóły
Oznaczenie: SMO- 8
Uchwała: Nr XXII/211/08 z dnia 24 lipca 2008r.
Publikacja: Nr 260 z dnia 25 września 2008r. poz. 2803
Uchwała 2: Nr XXXII/266/96 z dnia 16 grudnia 1996r.
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Smolec

: