Stróża Górna 1:2000 [ARCHIWALNY]

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

[ARCHIWALNY] Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków obejmująca obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża "Stróża Górna"


Opis
obejmujący część obrębu Stróża i Wawrzeńczyce
Szczegóły
Uchwała o przystąpieniu: Nr III/21/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.
Uchwała: Nr XIV/84/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Stróża

: