Magnice północno-wschodnia część obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w północno-środkowej i północno-wschodniej części obrębu Magnice


Opis
obejmujący pasy zieleni ilozolacyjnej położone na działkach nr 2/11 i 5/2 przy drogach nr 14/1 i 18 położonych w obrębie Magnice oraz na działce nr 4 przy drodze nr 105 (obr. Księginice)
Szczegóły
Oznaczenie: D25
Uchwała o przystąpieniu: Nr LVI/607/06 z dnia 23 lutego 2006r.
Uchwała: Nr XII/154/07 z dnia 17 sierpnia 2007r.
Publikacja: Nr 260 z dnia 26 października 2007r. poz. 3016
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Magnice

: