Domasław północno-zachodnia część wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Tynieckiej w północno-zachodniej części wsi Domasław


Opis
ograniczony ul. Tyniecką, torami kolejowymi, rowem melioracyjnym nr 231 oraz zachodnią granicą działek nr 29/1 i 29/3 we wsi Domasław
Szczegóły
Oznaczenie: C14
Rozmiar: 7,94
Uchwała o przystąpieniu: Nr LVI/606/06 z dnia 23 lutego 2006r.
Uchwała: Nr XII/153/07 z dnia 17 sierpnia 2007r.
Publikacja: Nr 260 z dnia 26 października 2007r. poz. 3015
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Domasław

: