Rzeplin - dz. 178/3

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Rzeplin


Opis
obejmujący działki nr 178/3, 190/2, 195/9 i 195/11 we wsi Rzeplin
Szczegóły
Uchwała: Nr XXI/125/2006 z dnia 26 lutego 2006r.
Publikacja: Nr 87 z dnia 28 kwietnia 2006r. poz. 1484
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Rzeplin

: